All for Joomla All for Webmasters


 

  Gelecek yıllarda tedavi imkânlarının artmasına rağmen insanlığın sağlık sorunları ile daha fazla yüzleşmek zorunda kalacağı öngörülmektedir. Bundan dolayıdır ki, toplumlar kendi nesillerinin devamı konusunda ciddi endişeler duymaktadırlar. Bu endişelerin en fazla tezahür ettiği Z kuşağı, teknolojik araçlar ve sanal ortam bağımlılığına bağlı hareketsizliğin ve sağlıksız beslenme alışkanlıklarının sebep olduğu obezite ve çeşitli hastalıkların risk grupları arasında yer almaktadırlar.

  Bu öngörüler ışığında önerilen proje ile teknolojik bağımlılığı riski altındaki çocuklarımızın;  ilgi ve ihtiyaçları gözetilerek, dijital nitelikli eğitim materyalleri yardımıyla, etkileşimli ve uygulamalı etkinliklerle sağlıklı beslenme hakkında farkındalıkları arttırılması amaçlanmaktadır.

 Bu kapsamda projeye Isparta il merkezinde bulunan ve sosyo-ekonomik farklılıklara sahip öğrencilerin eğitim gördüğü 6 farklı ilkokuldan 4.sınıfta okuyan 200 öğrencinin (33x6 grup) katılımı planlanmıştır. 12 ana başlık altında belirlenen konular,  etkileşimli sunu uygulamaları ve fiziksel olarak gösterip-yaptırma (demonstrasyon) etkinliklerinin yanı sıra, teknolojik olarak zenginleştirilerek gerçekleştirilecektir.

  Projenin uygulanacağı okullarda eğitimlerini sürdüren öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçları gözetilerek, dijital eğitim materyalleri yardımıyla etkileşimli ve uygulamalı etkinliklerle, teknolojik bağımlılığın olumsuz yönlerine dikkat çekerek, beslenme alışkanlığı ve sağlıklı hayat hakkında farkındalık yaratılması amaçlanmaktadır.

  Ayrıca projenin hedef gruplarına yönelik eğitimlerin yanı sıra öğretmenlerin ve ailelerin dâhil edileceği bazı etkinliklerden elde edilen geri bildirimler yoluyla, öğretmen-öğrenci-aile etkileşimini artırılmasına bağlı olarak ailenin dâhil olduğu bir süreçte öğrenciler öğrendiklerini davranışa daha kolay dönüştürebileceklerdir. Okul-öğrenci-aile etkileşiminin kurulması ve sürdürülmesinde öğretmenlerin projeye ilgisi, öğrencileriyle birlikte bir öğrenme sürecinden geçmeleri beslenme ve sağlıklı hayat konusunda bilgi birikimlerini artıracak, bu yolla sağlıklı beslenme açısından öğrencileriyle olan etkileşimleri de güçlenmiş olacaktır.

 Yarının toplumunu oluşturacak çocuklarımızın bedensel ve ruhsal sağlıkları ile bu günden ilgilenmek, mutlu ve sağlıklı bir toplumun geleceğini hazırlamak demektir. Belirlenen amaçlara ve hedeflere ulaşılması durumunda, öğrencilerimiz beslenme ve sağlıklı hayat konusunda bilinçlenecek, akranlarına rol model olabilecek, sağlıklı hayat bilinci konusunda doğru bilgiye sahip olabileceklerdir.