All for Joomla All for Webmasters

sabah.com.tr Haberi

Sağlıklı yaşam eğitimi

 

Sağlıklı Yaşam Eğitimi

Akdeniz Haberleri Giriş Tarihi: 05.01.2019

 ISPARTA Süleyman Demirel Üniversitesi ile Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle hazırlanan TÜBİTAK destekli 'Dersimiz: Sağlıklı Hayat 2' projesi tamamlandı. Proje kapsamında 'sağlıklı beslenme', 'fiziksel aktivite ve egzersiz', 'kişisel hijyen ve hastalıklar', 'ilk yardım uygulamaları', 'harçlık yönetimi' ve 'teknoloji kullanımını' içeren 6 konuda ilkokul çağındaki çocuklara eğitim verildi.

6 İLKOKULDA BİLGİ VERİLDİ
 Çünür TOKİ İlkokulu, Hafız İbrahim Demiralay İlkokulu, Gazi İlkokulu, Gülcü İlkokulu, Ülkü İlkokulu ve Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu'nda gerçekleştirilen eğitimlerde, öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçları gözetilerek sağlıklı beslenmenin, fiziksel aktivitenin önemine vurgu yapıldı, teknoloji bağımlılığının olumsuz yönlerine dikkat çekildi. Proje ile öğrencilerin beslenme ve sağlıklı hayat konusunda bilinçlenmesi, akranlarına rol model olabilmesi için sağlıklı hayat konularında bilgisinin artırılması hedeflendi.

 

isparta.meb.gov.tr Haberi

Dersimiz: Sağlıklı Hayat Projesi; Geleceğimize Yön Göstermeye Devam Ediyor...

 

 

Dersimiz: Sağlıklı Hayat Projesi; Geleceğimize Yön Göstermeye Devam Ediyor...

Gelecek yıllarda tedavi imkânlarının artmasına rağmen insanlığın sağlık sorunları ile daha fazla yüzleşmek zorunda kalacağı öngörülmektedir. Bundan dolayıdır ki, toplumlar kendi nesillerinin devamı konusunda ciddi endişeler duymaktadırlar. Bu endişelerin en fazla tezahür ettiği Z kuşağı, teknolojik araçlar ve sanal ortam bağımlılığına bağlı hareketsizliğin ve sağlıksız beslenme alışkanlıklarının sebep olduğu obezite ve çeşitli hastalıkların risk grupları arasında yer almaktadırlar. Doğru beslenme bilinci ve sağlıklı hayat toplumun her kesimi için önemli iken, özellikle de gelişme çağındaki çocuklar için daha büyük önem arz etmektedir. Çünkü bu dönemde kazanılacak beslenme alışkanlıkları hayat boyu sürdürülmektedir.

 Bu öngörüler ışığında hazırlanan ve TÜBİTAK- 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Programı tarafından 2017 yılında desteklenen Dersimiz: Sağlıklı Hayat projesinin faaliyetleri;  Isparta Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde Isparta İl Merkezinde bulunan ve sosyo-ekonomik farklılıklara sahip öğrencilerin eğitim gördüğü 5 farklı ilkokulda (Gürkan İlkokulu, Halıkent İlkokulu, Naşide Halil Gelendost İlkokulu, Selahattin Seçkin İlkokulu, Yılmaz Şener İlkokulu)  4.sınıfta okuyan öğrencilerin katılımı ile 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde Süleyman Demirel Üniversitesinin farklı disiplinlerinden akademisyenlerin yer aldığı eğitim programı ile gerçekleştirilmiştir.

 

   Projenin uygulandığı okullarda eğitimlerini sürdüren öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçları gözetilerek, eğitim materyalleri etkileşimli sunu uygulamaları ile zenginleştirilmiştir. Dijital eğitim materyalleri yardımıyla ve teknolojik bağımlılığın olumsuz yönlerine de dikkat çekerek, özellikle çocuğun bilgiyi sistemli ve mantıklı bir şekilde işleyebildiği, kendi davranışlarını yönetir hale gelebildiği ve fırsatlara açık olduğu en uygun yaş dönemindeki ilkokul 4. sınıf öğrencileri hedef kitle olarak seçilmiştir. Bu öğrencilerimizin, bir öğrenme sürecinden geçirilerek beslenme ve sağlıklı hayat konusunda bilinçlenmesi, akranlarına rol model olabilmesi için sağlıklı hayat konularında bilgisini artırmasına katkı sağlanmıştır.

     TÜBİTAK- 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Programı tarafından 2018 yılında da desteklenen Dersimiz: Sağlıklı Hayat II projesinin faaliyetleri;  Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Avrupa Bölgesi tarafından, her üç yılda bir,  üye ülkelerdeki ilkokul 6-9 yaş grubundaki öğrencilere yönelik yürütülen “Çocukluk Çağı Şişmanlık Araştırması (COSI)" araştırma raporu dikkate alınarak güncellenmiştir (Türkiye Çocukluk Çağı Şişmanlık Araştırması COSI-TUR 2016). Sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve egzersiz, kişisel hijyen ve hastalıklar, ilk yardım uygulamaları, bütçe-harçlık yönetimi ve teknoloji kullanımını içeren 6 ana eksende 12 faaliyet olarak planlanmıştır. Bu proje faaliyetleri 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde 6 ilkokulda (Çünür TOKİ İlkokulu, Hafız İbrahim Demiralay İlkokulu, Gazi İlkokulu, Gülcü İlkokulu,  Ülkü İlkokulu ve Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu) uygulanmaya devam ediyor.

     Ayrıca Dersimiz: Sağlıklı Hayat projesinde okul çağı öğrencilerin yanı sıra öğretmenlerin ve ailelerin dâhil edildiği bazı etkinliklerden elde edilen geri bildirimler sonucu, öğretmen-öğrenci-aile etkileşimini artırarak işbirliğini sağlayacağı, dolayısıyla ailenin de dâhil olduğu bu süreçte öğrencilerin öğrendiklerini davranışa daha kolay dönüştürebileceği düşünülmektedir

     Yarının toplumunu oluşturacak çocuklarımızın bedensel, toplumsal ve ruhsal sağlıkları ile bu günden ilgilenmek, mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir toplumun geleceğini hazırlamak demektir. Dersimiz: Sağlıklı Hayat projesinin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içinde yapılan eğitim çalışmalarının kazanımlarının sürdürülebilirliğini sağlamak için, sağlıklı beslenme ve sağlıklı hayata ilişkin önümüzdeki dönemde İlimizde gerçekleştirilecek araştırma, eğitim programları ve diğer girişimlere de destek sağlayacağı, yol göstereceği düşünülmektedir.

 

ispartatv.tv Haberi

 

YARINLARIMIZ "SAĞLIKLI HAYAT" PROJESİ İLE BİLİNÇLENİYOR

02.01.2019 17:11

  Süleyman Demirel Üniversitesi ile Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle hazırlanan TÜBİTAK- 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Programı tarafından ikinci kez desteklenen “Dersimiz: Sağlıklı Hayat II” projesi tamamlandı. 
Proje kapsamında “Sağlıklı beslenme”, “fiziksel aktivite ve egzersiz”, “kişisel hijyen ve hastalıklar”, “ilk yardım uygulamaları”, “harçlık yönetimi” ve “teknoloji kullanımı”nı içeren 6 konuda ilkokul çağındaki çocuklara eğitim verildi. Çünür TOKİ İlkokulu, Hafız İbrahim Demiralay İlkokulu, Gazi İlkokulu, Gülcü İlkokulu, Ülkü İlkokulu ve Yahya Kemal Beyatlı İlkokulunda gerçekleştirilen eğitimlerde, öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçları gözetilerek sağlıklı beslenmenin, fiziksel aktivitenin önemine vurgu yapıldı, teknoloji bağımlılığının olumsuz yönlerine dikkat çekildi.
  Proje kapsamında çocuğun bilgiyi sistemli ve mantıklı bir şekilde işleyebildiği, kendi davranışlarını yönetir hale gelebildiği ve fırsatlara açık olduğu en uygun yaş olan ilkokul 4. sınıf öğrencileri hedef kitle olarak seçildi.  Proje ile öğrencilerin, bir öğrenme sürecinden geçirilerek beslenme ve sağlıklı hayat konusunda bilinçlenmesi, akranlarına rol model olabilmesi için sağlıklı hayat konularında bilgisinin artırılması hedeflendi. Yarının toplumunu oluşturacak çocuklarımızın bedensel, toplumsal ve ruhsal sağlıkları ile bu günden ilgilenmek, mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir toplumun geleceğini hazırlamak demektir. “Dersimiz: Sağlıklı Hayat II” projesinin Isparta Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içinde yapılan eğitim çalışmalarının kazanımlarının sürdürülebilirliğini sağlamak için, sağlıklı beslenme ve sağlıklı hayata ilişkin önümüzdeki dönemde İlimizde gerçekleştirilecek araştırma, eğitim programları ve diğer girişimlere de destek sağlayacağı, yol göstereceği düşünülüyor.