All for Joomla All for Webmasters

 

  Sağlık politikalarının ana hedefi, sağlıklı bireylerden oluşan sağlıklı bir topluma ulaşmaktır. Bu hedef doğrultusunda bir taraftan hastalıklar ile mücadeleye yönelik etkin ve yaygın politikalar geliştirilirken, diğer taraftan da hastalıklarla mücadelede toplumun bilgilendirilerek önleyici sağlık politikaları ile bireylerin sağlıklı bir hayat tarzına teşvik edilmesi önem arz etmektedir.

 “Gelecek, Sağlıklı Nesillerle Gelecek” mottosu ile yola çıktığımız bu projemizde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde “Dersimiz: Sağlıklı Hayat II” projesi kapsamında 72 etkinlik (12 ana etkinlik x 6 okul) gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Proje kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda yayımlanacak tüm dokümanların ilkokul çağı çocuklarda, sağlıklı hayat bilinci kazanmasında önemli ölçüde katkı sağlaması ve farkındalık oluşturması beklenmektedir.

  Bu proje; sağlıklı hayat ve beslenme konularının ilkokullarda öğrenim gören 4. sınıf öğrencilerinin ilgi ve ihtiyaçları gözetilerek dijital/analog öğrenme materyalleri de kullanılarak etkileşimli ve uygulamalı etkinlikler ile;

  • Beslenmenin önemi, doğru besin tercihi, besin öğeleri, besin grupları, temiz besin, gıda hijyeni ve beslenme-sağlık ilişkisi ile ilgili kavramları öğretmeyi, yanlış uygulamaları düzeltmeyi, doğru, yeterli ve dengeli beslenme alışkanlıkları kazandırmayı,
  • Günlük temel ve kişisel temizlik kuralları, güçlü ve temiz dişler ile doğru ağız ve diş bakımının önemini, okul çağı hastalıkları ve sağlık arasındaki ilişkinin kurulması, hastalıklardan korunmak için alınabilecek basit önlemleri öğretmeyi, bu konuda bilgi ve tutum geliştirmeyi,
  • Sağlık, hastalık, sağlıklı olma ve hastalıklardan korunma kavramlarını öğrenerek farkına varmayı,
  • Hayat tarzı içerisinde egzersizin yeri, yaşa uygun fiziksel aktivite ve egzersiz tercihleri, hastalıklardan korunma ve sağlıklı olmada egzersizin yerini ve önemini öğretmeyi, bilgi, beceri ve tutum geliştirmeyi,
  • Teknoloji kullanımı, teknoloji bağımlılığı ve sosyal medya okuryazarlığı konusunda doğru bilgilendirmeyi,
  • İlk yardım ile ilgili kavramları, basit ilk yardım tekniklerini öğrenmelerini sağlama, temel yaşam desteği uygulamalarında bilinç geliştirmeyi,
  • Kendisine, ailesine ve topluma karşı sorumluluk duyabilen, üretken, yaratıcılıkları gelişmiş bireyler olmasını sağlama,
  • Verilen harçlığın nasıl harcanması gerektiği, tutumluluğun ne demek olduğu vb. konularda bilgi, beceri ve tutum geliştirmeyi amaçlamaktadır.

  Projeye katılan çocukların ele alınan bilgi, beceri ve tutumlar konusunda okullarında ve çevrelerinde rol model olmaları ve sağlıklı hayat elçileri/temsilcileri olarak sağlıklı hayat bilinci oluşturmayı amaçlamaktadır.